Listopad 2011 rok Spotkanie w GOK Brześć Kujawski

Na zaproszenie Pani Agaty Kubajki, dyrektor GOK-u w Brześciu Kujawskim, odbyło się spotkanie poetyckie Janusza Borkowskiego połączone z wystawą obrazów.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.