Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne zawiązało się 27.02.2012 roku. Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest starosta włocławski.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju kulturalnego, społeczno- gospodarczego regionu Kujaw i Pomorza oraz ich mieszkańców i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji Europejskiej. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz osobami prywatnymi o tym samym lub podobnym profilu.

Na swoim koncie Stowarzyszenie ma coroczną akcję (I listopada) zbierania datków na odnowę pomnika Kazimierza Łady, organizowanie Przeglądu Piosenki Ojczyźnianej oraz od pięciu lat organizowanie biesiad. Celem biesiad jest integracja lokalnej społeczności, wymiana doświadczeń i pomysłów dla ratowania kultury Kujaw.

Działalność Stowarzyszenia jest silnie ukierunkowana na współpracę z państwowymi i samorządowymi organami, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie rozwoju i popularyzowania kultury Kujaw.

Statutowe działania Stowarzyszenia realizowane są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Comments are closed.