Wydawnictwo

Nasze wydawnictwo powstało w 2009 roku z inicjatywy właściciela i założyciela Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” pana Janusza Borkowskiego. Od samego początku główną ideą która przyświecała założycielowi było krzewienie wśród lokalnej społeczności pamięci o bogatej historii Kujaw. Często bowiem jest ona nieznana czy wręcz zapomniana wśród mieszkańców tych terenów. Aby zrealizować ów cel, nasze wydawnictwo mocą środków właściciela, wydaje kolejne tomy z serii „Redecz Krukowy i okolice… kraina prastara”. Stanowią one bezcenne źródło informacji dotyczące terenów zlokalizowanych wokół wspomnianej w tytule serii miejscowości. Chociaż wydawnictwo nasze jest jeszcze stosunkowo młode, cieszy się już dużym uznaniem zarówno wśród „zwykłych ludzi” jak i uznanych ośrodków i instytucji. Wśród osób nam przychylnych należy wymienić tak znane osobistości świata nauki jak: prof. Jarosław Dumanowski – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Piotr Papiernik – prezes Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego w Łodzi, dr Alicja Paczoska-Hauke – pracownik pionu edukacyjno-naukowego bydgoskiej delegatury IPN, Elżbieta Kraszewska Sikorska – kierownik Kujawsko-Dobrzynskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, Elżbieta Zaborowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku, Krystian Medard Czerwiński – wybitny poeta kujawski. Na stałe współpracujemy także z wieloma instytucjami, miedzy innymi: Archiwum Państwowe w Toruniu oddział we Włocławku, Koło Naukowe Historyków imienia Karola Górskiego przy UMK w Toruniu.

 

Obecnie w skład zespołu redakcyjnego wchodzą:

  • Janusz Borkowski – prezes KFMR „Krukowiak”, redaktor naczelny, autor tekstów, korekta
  • Iwona Niewiadomska – dyrektor działu wydawniczego
  • Hubert Guzek –  zastępca dyr., autor tekstów, korekta techniczna, skład, grafika, druk cyfrowy

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych „Krukowiak”, Janusz Borkowski

Dział Wydawniczy

88-220 Osięciny, Osłonki 3

Email: wydawnictwo@krukowiak.com.pl

Osoba odpowiedzialna za sprzedaż: Iwona Niewiadomska – 501 926 296

Comments are closed.