Na starym dokumencie

79.00

Autor: pod red. Janusza Borkowskiego
Tom: V
Seria: Redecz Krukowy i okolice…Kraina Prastara


ISBN: 978-83-930614-4-0
Stron: 510
Format: A4
Okładka: miękka

Opis

Publikacja niniejsza jest próbą przedstawienia, zgromadzonego przez nas bogatego materiału źródłowego dotyczącego historii Naszej Małej Ojczyzny. Przeprowadzona selekcja dokumentów przez nas zgromadzonych, pozwoliła na prezentację najciekawszych z nich. Wszystkie zamieszczone materiały opatrzone są krótkim opisem, w przypadku zaś dokumentów sporządzanych w języku obcym – tłumaczeniem na język polski. Ponadto, aby jeszcze bardziej ułatwić odbiór, każdy z rozdziałów poprzedzony został krótkim komentarzem, wprowadzającym w jego tematykę.