XI Zjazd Kujawiaków 2018

14 lipca 2018 roku na terenie Kujawskiego Muzeum Oręża, Nauki i Techniki

w Redczu Krukowym, gm. Brześć Kujawski odbył się XI Zjazd Kujawiaków.

Na biesiadę przybyli zaproszeni goście nie tylko z Polski ale również z zagranicy.

Od godziny 14.00 uczestnicy zjazdu mogli zwiedzać muzea:

  1. Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego,
  2. Kujawskie Muzeum Oręża, Nauki i Techniki,
  3. Kujawskie Muzeum Kolei,
  4. Kujawskie Muzeum Młotka i Gwoździa

Po przywitaniu gości przez pomysłodawcę i organizatora biesiady pana Janusza Borkowskiego wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Bądkowa pod batutą Zdzisława Wiśniewskiego. Następnie 12.Drużyna Starszo-Harcerska NULPIS z Chodcza oraz orkiestra dęta przemaszerowała z uczestnikami imprezy pod pomnik „Kujawskim Obrońcom Ojczyzny”, na którym odsłonięto tablice pamiątkowe z okazji 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystego odsłonięcia dokonał  pan Janusz Borkowski, pan Szymon Szynkowski oraz Poseł na Sejm RP pan Paweł Szramka.

Następnie dokonano uroczystego otwarcia piątego już muzeum: Kujawskie Muzeum Pożarnictwa. Uroczystego otwarcia dokonał pan Janusz Borkowski, Poseł na Sejm RP pan Paweł Szramka oraz Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego pan Stanisław Pawlak.

Następnie wystąpili zaproszeni goście: Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, który wręczył uroczyście Dyplom Ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia na kierunku budownictwo w obszarze nauk technicznych i uzyskał tytuł inżyniera. Wystąpili także przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Aleksandrowa Kujawskiego oraz Włocławka.

Ogłoszono wyniki VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Złotego Kruka”.

I miejsce zajęła Krystyna Gradowska,

II miejsce Ela Galoch,

III miejsce Halina Sołtysińska

oraz wyróżnienia dla: Marleny Kluk, Macieja Henryka Modzelewskiego, Anny Piliszewskiej i Juliana Błażeja Stachniaka.

Wręczono puchary dla: Najlepszego Kujawskiego Pisarza za 2017 r. – tytuł otrzymał Władysław Małkowski

Najlepszego Kujawskiego Poety za 2017 r. – tytuł otrzymał Dionizy Wojciechowski

Najlepszej Kujawskiej Poetki za 2017 r. – tytuł otrzymała Izabela Rutkowska

Najlepszego Kujawskiego Rzeźbiarza za 2017 r. –tytuł otrzymał Jan Wójkiewicz.

Wręczono Statuetki „Złotego Kruka” osobom zaangażowanym w pracę charytatywną na rzecz Kujaw. Statuetki otrzymali: Daniel Gierdziejewski, Leszek Kalicki, Marlena Woźniak, Andrzej i Teresa Senczyno, Danuta Wielgosz i Arkadiusz Redlicki.

Uroczystość uświetnili: kabaret Marka Mality i Iwony Niedzielskiej, zespół ludowy „Harmonia” z Lubienia Kujawskiego i „Kruszynioki” z Kruszyna oraz Włocławska Chorągiew Rycerska. Uczestników poczęstowano „żołnierską” grochówką oraz daniami z grilla. Zabawa trwała do białego rana.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.