XIII Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić na kolejną XIII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. Konkurs od 12 lat nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem młodych poetów.

Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników z całej Polski. Organizatorzy otrzymują co roku kilkaset wierszy. Dzięki poetom zasiadającym w jury, konkurs daje uczestnikom szansę na rzetelną ocenę nadesłanych utworów. Organizatorom ze swej strony szczególnie zależy na uczestnictwie jak największej liczby młodych poetów.

PATRONAT HONOROWY

 • Wójt Gminy Choceń
 • Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń

PATRONAT MEDIALNY

 • „Wiadomości Choceńskie”

Regulamin XIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

Cele konkursu:

 • przybliżenie postaci kujawskiego poety Leona Stankiewicza,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
 • promocja młodych twórców,
 • stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i członków grup literackich.
 2. Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe ( klasy I – III i IV-VIII), klasy gimnazjalne (po raz ostatni) i szkoły ponadgimnazjalne.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 utworów. Utwory powinny być podpisane godłem i nadesłane w 3 egzemplarzach (może być wersja elektroniczna pracy z danymi autora i godłem). Do zestawu wierszy trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz grupą wiekowa autora. Koperta powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, nazwę szkoły i ewentualnie dane opiekuna.
 4. Na konkurs nie należy przysyłać prac: niesamodzielnych, wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach.
 5. Tematyka prac jest dowolna.
 6. Prace należy dostarczyć do 22 maja 2019 na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 – 850 Choceń lub szkoła smilowice@poczta.onet.pl (z dopiskiem Konkurs Poetycki).
 7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.
 8. Organizator przewiduje przyznanie: I, II i III nagrody w 4 kategoriach wiekowych, wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na stronach internetowych i wydawnictwach własnych.
 9. Nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów planowana jest w piątek 7 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz za pośrednictwem portali q4.pl, www.chocen.pl.
 11. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania i wykorzystywania nagrodzonych utworów.
 12. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację jego danych osobowych i wykorzystanie przez organizatora nagrodzonych utworów.
 13. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator.

Osoba odpowiedzialna:

Dyrektor SP Śmiłowice Sławomir Gwardecki  tel. 608 57 62 77, 054 284 51 86.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.