Zapraszamy do konkursów poetyckich

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Kujawskiego Złotego Kruka”

 

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne, Wydawnictwo KRUKOWIAK i Fundacja im. Janusza Borkowskiego „Godne życie na Kujawach” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Kujawskiego Złotego Kruka”.

Temat konkursu „Kujawy w czterech porach roku”

Regulamin Konkursu

*Do Konkursu może przystąpić każdy. Nie liczą się: wiek, płeć, doświadczenie, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania. Do wierszy, proszę dołączyć podpisane oświadczenie, że ma się prawa autorskie do tych wierszy i wyraża się zgodę na ich publikację w książce, wydanej przez Wydawnictwo Krukowiak, jako plon tego Konkursu.

Czekamy na Państwa najpiękniejsze wiersze w tym temacie (minimum po 3 wiersze opisujące Wiosnę, Lato, Jesień, Zimę i nie stawiamy żadnych warunków, czy były wcześniej publikowane i nagradzane) do 30 kwietnia 2017 roku.

*Na Konkurs, należy nadsyłać utwory w jednym egzemplarzu, opatrzone godłem, lub pseudonimem. W oddzielnej kopercie muszą znajdować się dane o Autorze (krótki biogram, może być zdjęcie oraz informacje niezbędne do nawiązania kontaktu  ̶  numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny). Napisane wiersze konkursowe z własnym biogramem i zdjęciem proszę przesłać na płycie CD lub na adres e-mail: wydawnictwo@krukowiak.com.pl, w programie komputerowym „word”, tak aby te dane posłużyły do złożenia książki i oczywiście w trosce o to, aby w Waszym tekście czegoś nie przeoczyć, przy naszym przepisywaniu tekstu.

Pula nagród w tegorocznym Konkursie to

I miejsce  ̶  700zł.

II miejsce  ̶  500 zł.

III miejsce  ̶  300 zł.

Trzy wyróżnienia po 100 zł. oraz Statuetki „Kujawskiego Złotego Kruka”.

Prace oceni profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Wszystkie lub wybrane utwory zostaną umieszczone w książce pod tytułem „Kujawy w czterech porach roku”. Książka będzie wydana na koszt Wydawnictwa Krukowiak.

Utwory należy przysyłać na adres:

Wydawnictwo Krukowiak

Osłonki 3

88-220 Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie

e-mail: wydawnictwo@krukowiak.com.pl

 

Uroczyste podsumowanie odbędzie się 1 lipca 2017 r., na „VIII Zjeździe Kujawiaków” przy Kujawskim Muzeum Oręża, Nauki i Techniki w Redczu Krukowym 8, gm. Brześć Kuj., pow. włocławski, na które już dziś zapraszamy Autorów najpiękniejszych wierszy w tym temacie.

Więcej informacji  ̶  Iwona Niewiadomska nr. tel. 501 926 296

 

Zapraszamy do udziału i życzymy weny twórczej!

 

Zwracamy uwagę i przypominamy, że aby otrzymać nagrody w tym Konkursie i być dopuszczonym do oceny należy pisać na ten konkretny temat i oczywiście o Kujawach.

Jury nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.


VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Kujawskiego Złotego Kruka”

 

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne, Wydawnictwo KRUKOWIAK i Fundacja im. Janusza Borkowskiego „Godne życie na Kujawach” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Kujawskiego Złotego Kruka”.

Temat konkursu „Kujawskie sny, marzenia i tęsknoty”

Regulamin Konkursu:

*Do Konkursu może przystąpić każdy. Nie liczą się: wiek, płeć, doświadczenie, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania. Do wierszy, proszę dołączyć podpisane oświadczenie, że ma się prawa autorskie do tych wierszy i wyraża się zgodę na ich publikację w książce, wydanej przez Wydawnictwo Krukowiak, jako plon tego Konkursu.

Czekamy na Państwa najpiękniejsze wiersze w tym temacie (od 5 do 15 i nie stawiamy żadnych warunków, czy były wcześniej publikowane i nagradzane) do 30 maja 2017 roku.

*Na Konkurs, należy nadsyłać utwory w jednym egzemplarzu, opatrzone godłem, lub pseudonimem. W oddzielnej kopercie muszą znajdować się dane o Autorze (krótki biogram, może być zdjęcie oraz informacje niezbędne do nawiązania kontaktu  ̶  numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny). Napisane wiersze konkursowe z własnym biogramem i zdjęciem proszę przesłać na płycie CD lub na adres e-mail: wydawnictwo@krukowiak.com.pl, w programie komputerowym „word”, tak aby te dane posłużyły do złożenia książki i oczywiście w trosce o to, aby w Waszym tekście czegoś nie przeoczyć, przy naszym przepisywaniu tekstu.

Pula nagród w tegorocznym Konkursie to

I miejsce  ̶  700zł.

II miejsce  ̶  500 zł.

III miejsce  ̶  300 zł.

Trzy wyróżnienia po 100 zł. oraz Statuetki „Kujawskiego Złotego Kruka”.

Prace oceni profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Wszystkie lub wybrane utwory zostaną umieszczone w książce pod tytułem „Kujawskie sny, marzenia i tęsknoty”

Książka będzie wydana na koszt Wydawnictwa Krukowiak.

 

Utwory należy przysyłać na adres:

Wydawnictwo Krukowiak

Osłonki 3

88-220 Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie

e-mail: wydawnictwo@krukowiak.com.pl

 

Uroczyste podsumowanie odbędzie się 15 lipca 2017 r., na „IX Biesiadzie dla Przyjaciół” przy Kujawskim Muzeum Oręża, Nauki i Techniki w Redczu Krukowym 8, gm. Brześć Kuj., pow. włocławski, na które już dziś zapraszamy Autorów najpiękniejszych wierszy w tym temacie.

Więcej informacji  ̶  Iwona Niewiadomska nr. tel. 501 926 296

 

Zapraszamy do udziału i życzymy weny twórczej!

 

Zwracamy uwagę i przypominamy, że aby otrzymać nagrody w tym Konkursie i być dopuszczonym do oceny należy pisać na ten konkretny temat i oczywiście o Kujawach.

Jury nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.