Listopad 2011 Spotkanie w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie

Na zaproszenie Pana Józefa Nowakowskiego, nauczyciela z Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie, odbyło się spotkanie Wydawnictwa Krukowiak ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego jednym z wykładowców jest Pan Józef Nowakowski nauczyciel historii i WOS.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.