Listopad 2011 Spotkanie w GOK Sportu i Rekreacji w Baruchowie

Na zaproszenie Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie odbył się wieczór poetycki Pana Janusza Borkowskiego oraz prezentacja książek z cyklu Redecz Krukowy i Okolice…kraina prastara

Bookmark the permalink.

Comments are closed.